نسخه ۱.۱.۳۶ منتشر شد

  • افزوده شدن پشتیبانی از Windows Integrated Authentication در HotSpot و UserPanel
  • افزوده شدن پشتیبانی از Mikrotik API SSL With Certificate
  • افزودن شدن امکان تغییر گروهی گزینه‌های کاربران در کنسول
  • رفع اشکالات گزارش شده توسط کاربران