نسخه ۱.۱.۴۰ منتشر شد

  • افزودن پشتیبانی از اعتبارسنجی خارجی و اکتیو به سرویس تلگرام
  • افزودن شرایط جدید به پارامترهای سرور دسترسی
  • افزوده شدن امکان دسته بندی بر اساس سال / ماه / روز  در گزارش کارکرد (وب مدیریت)
  • افزوده شدن پشتیبانی از «کش درخواست‌های غیرمجاز»
  • رفع اشکالات گزارش شده توسط کاربران