نسخه ۱.۱.۴۶ منتشر شد

  • افزودن شدن شناسه‌های سخت افزاری Xiaomi
  • افزوده شدن پارامترهای Pfsense
  • امکان ویرایش جزئیات بیشتر در کارت اینترنت
  • افزودن شدن تنظیمات زمان برای کش دسترسی
  • رفع اشکالات گزارش شده توسط کاربران