نسخه ۱.۱.۴۷ منتشر شد

  • افزودن شدن درگاه پرداخت بانک صادرات
  • بهبود کش پاسخ دهی سریع
  • بهبود محاسبه ترافیک رایگان
  • رفع اشکالات گزارش شده توسط کاربران